29.02.12 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

29.02.12

Bestyrelsen > Referater > 2012

Dagsorden:

1. Bankkonto - er den på plads? (Peter og Jette)
2. Medlemskontingent/inddrivelse heraf
3. Hjemmeside (Peter).
4. Indhentning af tilbud fra NCC m.fl.
5. Viderebearbejdelse af forslag vedr. "blind vej" skilt.
6. Indkomne forslag - sendes til Peter senest d. 20.2.12.
7. Evt.

1. Bankkonto:
Peter og Jette har været i sparekassen og havde papirer med, som resten af bestyrelsen også skulle underskrive.

2. Medlemskontingent/inddrivelse heraf:
Sidste frist for rettidig indbetaling er 1.4. D. 15.4. skal Jette foretage tjek på, at alle har indbetalt og ellers gøre evt. skyldige opmærksomme herpå.

3. Hjemmeside:
Peter mangler kun en finpudsning af hjemmesiden agervej-7300.dk.

4. Indhentning af tilbud fra NCC m.fl.:
I løbet af foråret tages kontakt til NCC samt øvrige asfaltfirmaer for endelige tilbud på reparation af vejen.

5. Viderebearbejdelse af forslag vedr. "blind vej" skilt:
Peter vil tage kontakt til kommunen ang. dette.
Morten drøfter med beboerforeningen skilte med "legende børn".

6. Indkomne forslag:
Ingen.

7.Evt.:
Der foretages videre drøftelse af hvor, hvem og hvad vedr. rep./vedligeholdelse af fliser og fortove.

Næste møde d. 25.04.12. 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu