09.01.15 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

09.01.15

Bestyrelsen > Referater > 2015

Dagsorden:
1. Sidste referat
2. Nyt fra formanden.
3. Nyt fra kasseren.
4. Indkomne forslag.
5. Evt.

Deltagere: Peter, Frede, Jette og Hanne.

1. Sidste referat:
Note vedr. vedligehold fortov/fliser mangler at blive omdelt.

2. Nyt fra formanden:
Farten er stadig IKKE sat ned på Agervej og derfor vil der blive investeret i et ”Legende børn” skilt.
Dette skilt er købt og opsat.
Hjemmesiden er oppe at køre igen.

3. Nyt fra kasseren:
Intet i denne omgang.

4. Indkomne forslag:
Ingen.

5. Eventuelt:
Generalforsamling afholdes torsdag d. 19.03.2015 kl. 19.00.
Evt. hos Frede Wilkens? Skal afklares til næste møde, som er hos Hanne d. 26.2. kl. 17.00.
På valg er Frede og Hanne som begge kan genvælges.
Skal vi have en hjertestartet i Sandvad? Drøftes med Sandvad beboerforening. 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu