06.06.13 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

06.06.13

Bestyrelsen > Referater > 2013

Dagsorden:

1. Sidste referat
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kasseren
4. Hastigheden på Agervej
5. Indkomne forslag - sendes til formanden senest d. 01.06.13.
6. Evt.
7. Næste møde1. Sidste referat:
Generalforsamling med god interesse og debat.

2. Orientering fra formanden:
Intet.

3. Orientering fra kasseren:
Alle har indbetalt kontingent, dog et par med strafgebyr.
Saldo på konto nu kr. 31.263,09, så opsparing til ny vej er godt på vej.

4. Hastigheden på Agervej:
Der bliver kørt ALT for stærkt på Agervej – i begge retninger – og der er for mange der ikke holder helt stille i T-krydset.
Skal der evt. tages direkte kontakt ?

5. Indkomne forslag:
Ingen.

6. Evt.:
Manglende renholdelse et par steder og fliser der ikke ligger korrekt.
Har man meldt sig til ”Nabo hjælp”?

7. Næste møde:
Efter behov. 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu