31.01.19 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

31.01.19

Bestyrelsen > Referater > 2019
Referat Bestyrelsesmøde
Grundejerforeningen Agervej 7300
d. 31.01.19

Deltagere: Kim, Kirsten & Peter
Afbud: Dennis & Casper

Dagsorden:
1. Sidste referat
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kasseren
4. Generalforsamling 2019
5. Evt.

1. Sidste referat
Referat kunne ikke godkendes, da referat fra sidste møde ikke er modtaget.
- Peter tager fat i Dennis omkring dette.

2. Nyt fra formanden
Bestyrelsen har modtaget mail vedr. tilslutning i et netværk af grundejer/beboerforeninger.
Netværket er gratis og har til formål at kunne sparre med hinanden vedr. diverse gøremål såsom asfaltering, renovering, privatisering af veje m.m.
De fremmødte i bestyrelsen valgte at gå med i dette netværk - Peter vil tilmelde os.
Yderligere oplysninger om sammenslutningen kan ses på www.trikel.dk

3. Nyt fra kasseren
Alle husstande har indbetalt det fastsatte kontigent for 2018
Foreningen har et ganske pænt indestående - alt ser fint ud.
Kasseren har endnu ikke modtaget fakturaer for diverse udgifter til hjemmesiden – Peter finder fakturaer.

4. Generalforsamling 2019
Generalforsamling for 2019 vil blive afholdt Torsdag d. 21.03.19 kl 19.30 hos Kim.
- Regnskab udarbejdes af Kirsten
- Beretning udarbejdes af Peter
- Indbydelse sørger Peter for.
- Casper og Kim er på valg

5. Evt.
På baggrund af at bestyrelsen ikke har kunnet mønstre ”fuld” deltagelse af bestyrelsesmedlemmer i det forgangne år, havde vi en drøftelse af hvordan vi fremadrettet får mindet hinanden på, at der er et kommende betyrelsesmøde.
- Peter vil fremadrettet sende en SMS til bestyrelsens medlemmer.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu