10.01.13 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

10.01.13

Bestyrelsen > Referater > 2013

Dagsorden:

1. Sidste referat
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kasseren
4. Kommende generalforsamling.
5. Indkomne forslag - sendes til formanden senest d. 20.08.12.
6. Evt.
7. Næste møde1. Sidste referat
Ingen bemærkninger.

2. Orientering fra formanden
Skal teksten i §5 stk. 1 ang. fortove ændres til reparation i stedet for vedligehold?!
Hvornår skal der ryddes sne? Morten og Peter snakker sammen som repræsentanter for begge ender af Agervej når der evt. er behov, hvorefter der tages kontakt til evt. Knud Jeppesen.

3. Orientering fra kasseren
Der er en kassebeholdning på kr. 9.958,09 pr. 31.12.2012. Der har været en rentetilskrivning på kr. 11,84.

4. Kommende generalforsamling:
Onsdag d. 13.3.2013 kl. 19.00 på Kollerup Skole.
Morten reserverer lokale.
På valg er: Frede og Hanne - begge kan genvælges, hvis ikke andre vil tage over. 1 suppleant (Ole) er på valg.
Revisor og revisorsuppleant - Irene og Herluf - er på valg.

5. Indkomne forslag:
Ingen

6. Evt.
Regnskab samt dagsorden til generalforsamling forelægges for bestyrelsen på næste møde.

9. Næste møde
D. 06.02.2013. kl. 17.00 hos Hanne. 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu