05.09.19 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

05.09.19

Bestyrelsen > Referater > 2019
Referat Bestyrelsesmøde
Grundejerforeningen Agervej 7300
d. 05.09.19

Deltagere: Kirsten & Peter
Afbud: Kim, Dennis & Casper

Dagsorden:
1. Sidste referat
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kasseren
4. Evt.

1. Sidste referat
Sidste referat godkendt – ingen bemærkninger

2. Nyt fra formanden
Henvendelse fra Redderliv.dk – tages videre til næste møde.

3. Nyt fra kasseren
Alle her betalt – sidste indbetaling faldt dog d. 02.05.19.
Saldo ser rigtig fornuftig ud.
Der er indkøbet et ”Nabohjælp” skilt – dette er monteret ved indkørslen til Agervej.

4. Evt.
Trikel.dk kører som et forum hvor forskellige emner tages op.
Digital signatur skal fornyes – gælder kun 3 år ad gangen
Næste møde forventes afholdt ultimo November


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu