25.09.14 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

25.09.14

Bestyrelsen > Referater > 2014

Dagsorden:
1. Sidste referat
2. Nyt fra formanden.
3. Nyt fra kasseren.
4. Indkomne forslag.
5. Evt.

Deltagere: Kim, Peter, Frede, Jette og Hanne.

1. Sidste referat:
Ingen bemærkninger.

2. Nyt fra formanden:
Hjemmesiden opdateres. Har haft ubudne gæster i sin pc.
Der omdeles note ang. vedligehold og oprydning af fortove. Ser ikke godt ud med alt det ukrudt og forvoksede buske mm. Hindrer også sikker færdsel.
Se vedtægterne!!

3. Nyt fra kasseren:
Alle har betalt

4. Indkomne forslag:
Ingen.

5. Eventuelt:
Intet. 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu