30.08.16 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

30.08.16

Bestyrelsen > Referater > 2016

Dagsorden
1: Sidste referat
Ingen Kommentarer

2) Nyt fra formanden
Vi diskuterer lidt omkring fortov og vedligehold af disse. Nogle sten er revnet og bør skiftes, andre er sunket pga af myrer og bør lægges om.
Bank.
Overflytning af Jettes bankforbindelse trak ud, men er kommet iorden.

3) Nyt fra Kasseren
Kasseren beretter at alle husstande har betalt kontingent, og alt er i orden.
Saldo er pt 94877,48

4) EVT
Snerydning af fortov i forhold til dom for en mand der faldt i Vejle hvor beboerforeningen blev holdt ansvarlig for erstatningen.
Dennis undersøger om de enkeltes forsikringer evt kunne dække et evt uheld så beboerforeningen ikke kan holdes økonomisk ansvarlig for en evt erstatning.
Der er lidt uenighed om hvorvidt paragrafferne i vedtægterne skal ændres, da det jo ikke er alle der har et fortov, og således kun vil være dem som har et fortov, der kan komme økonomisk i klemme hvis nogen kommer til skade ud for deres matrikkel.
Der opnås ingen enighed på dette område. Pt står det i vedtægterne at der er foreningens pligt at rydde sne og derfor også den der er ansvarlig for evt sagsanlæg, og det skal vedtages på en general forsamling hvis der skal lave ændringer i dette.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu