2019 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

2019

Bestyrelsen > Generalforsamlinger

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Ole og referent: Dennis.

2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år:
Bestyrelsen har væretsamlet 4 gange
Vi har diskuteret div hussalg i vænget.
Der har været lidt problemer med betaling af kontingent. Fremadrettet ligges der en seddel i postkassen.
Vi har diskuteret sagen omkring lastbilen der parkerer på indgangen til Agervej. Vi har kontaktet kommunen og det viser sig at han ikke må holde der mellem 18 og 06 inden for bymæssig skiltning.
Teknisk forvaltning vil udstede bøder hvis de kommer forbi, ellers tager vi kontakt med manden.
Vi har modtaget en henvendelse fra et forum der hedder trikel.dk – et forum fra grundejerforeninger, evt med henblik på problemer når vi skal asfaltere
Bestyrelsen har bestemt at der sendes en sms ud til bestyrelsens medlemmer, når der afholdes bestyrelsesmøde
Beretningen bliver enstemmigt godkendt.


3. Aflæggelse af regnskab:
21650,- kr indgået i kontingent
Udgifter til hjemmeside har der ikke været i 2018
Saldo pr 31/12-2018 137886,48 kr
Regnskabet godkendes


4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet:
Budget deles rundt
Vi forventer at egenkapitalen vil være 155.886, 48 kr ultimo 2019

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:
Intet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
Kim og Kasper var på valg
Begge bestyrelsesmedlemmer er genvalgt

7. Valg af suppleant:
Ole genvælges som suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Irene Laursen, revisor og Herluf Andersen, revisorsuppleant genvælges.

9. Eventuelt:
Nabohjælp
Vi beslutter at bestille et skilt med ”nabohjælp” og sørge for at vi bliver tilmeldt. Kasper tilbyder hjælp hvis nogen har problemer.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu