2012 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

2012

Bestyrelsen > Generalforsamlinger
Referat for stiftende generalforsamling i grundejerforeningen Agervej, 7300 Jelling.Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Udvalgets beretning.
3. Indkomne forslag til vedtægter - §10 stk. 4 og 5.
4. Godkendelse af udvalgets forslag til vedtægter.
5. Fastsættelse af kontingent/bidrag.
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.


1. Valg af dirigent:
Ole Jeppesen blev valgt.
Han takkede for det store fremmøde, som bestod af repræsentanter fra:
Agervej nr. 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13A, 13B, 14, 15, 16 og 18.

2. Udvalgets beretning:
Frede Wilkens berettede om udvalgets arbejde med undersøgelser ang. Grundejerforeningsvedtægter og arbejdet med at få lavet vedtægterne.

Peter Stensgaard berettede om de 2 tilbud han havde fået hjem på henholdsvis reparation og helt ny belægning af vejen.
LMK skal ca. have kr. 212.000 + moms for at fræse vejen op og lægge ny slidlag samt hæve kloakdæksler.
Munk gav et bud på kr. 140.000 + moms.
NCC bør også kontaktes.
Reparation vil koste ca. kr. 15.000.

Alle på Agervej skal være medlem af grundejerforeningen.
Der blev stemt for, at bestyrelsen får vejen repareret i første omgang. Dette vil få vejen til at holde lidt længere, så vi kan få lavet lidt opsparing inden den store udgift kommer.

3. Indkomne forslag til vedtægter §10 stk. 4 og 5:
Ingen.

4. Godkendelse af udvalget forslag til vedtægter:
Alle repræsentanter fra de 12 ejendomme stemte for vedtagelse af vedtægterne.

5. Fastsættelse af kontingent/bidrag:
Hanne Hansen kunne fra udvalgets side foreslå et kontingent på kr. 1.000 pr. husstand, men de tilstedeværende grundejere blev efter drøftelse enige om, at vi de første 2 år skal starte op med at betale kr. 1.200 pr. husstand pr. år for at få gang i opsparingen. Derefter skal kontingentbeløbet tages op til vurdering igen.
Dette blev enstemmigt vedtaget.
Kontingentet på kr. 1.200,- skal indbetales senest d. 1.4. 2012 til grundejerforeningens konto i Den jyske Sparekasse:
Reg.nr. 9551 konto nr. 0003561755.

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
Peter Stensgaard, formand.
Morten Ibsen, næstformand.
Jette Slotsdal, kasserer.
Hanne Hansen, sekretær.
Frede Wilkens.

7. Valg af suppleanter:
Ole Jeppesen og Dennis Majgaard.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Irene Laursen, revisor og Herluf Andersen er revisorsuppleant.

9.Eventuelt:
Der blev foreslået at få rettet henvendelse til kommunen for at få sat "Blind Vej" skilt op ved indkørslen til Agervej.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu