10.04.14 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

10.04.14

Bestyrelsen > Referater > 2014

Dagsorden:
1. Sidste referat
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kasseren, herunder kontingent indbetalinger.
4. Indkomne forslag - sendes til formanden senest d. 08.04.14.
5. Evt.
6. Næste møde

Deltagere: Peter, Jette og Hanne.


1. Sidste referat:
Intet at bemærke.

2. Orientering fra formanden:
Kim overtager Mortens post i bestyrelsen som næstformand.
Farten er stadig IKKE sat ned på Agervej og derfor vil der blive investeret i et ”Legende børn” skilt.
Netbankforsikring? Vi ser tiden an.

3. Orientering fra kasseren:
Stadig 3 der ikke har betalt kontingent.
Hvorfor ikke få det lagt ind som fast årlig betaling i banken?

4. Indkomne forslag:
Ingen.

5. Evt.:
Intet.

6. Næste møde:
Peter indkalder til næste møde efter behov. 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu