05.02.14 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

05.02.14

Bestyrelsen > Referater > 2014

Dagsorden:

1. Sidste referat
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kasseren
4. Generalforsamling 2014
5. Indkomne forslag - sendes til formanden senest d. 01.02.14.
6. Evt.
7. Næste møde


1. Sidste referat:
Intet at bemærke

2. Orientering fra formanden:
Der køres stadig med ALT for høj fart på Agervej. Et skilt med legende børn vil koste ca. 2000,00 kr.

3. Orientering fra kasseren:
Hvordan er foreningens penge sikret i sparekassen, hvis den krakker? Nogen hacker sig ind?
Dette undersøges.
Afslutning af regnskab til generalforsamlingen.

4. Generalforsamling 2014:
Afholdes d. 12.3.2014 på Kollerup Skole.
Bestyrelsen sørger for kaffe/the/kage.
Jette, Peter og Morten er på valg.
1. suppleant er på valg. Dette gælder også revisor og revisorsuppleant.

5. Indkomne forslag:
Ingen.

6. Evt.:
Intet.

7. Næste møde:
Peter indkalder til næste møde efter generalforsamlingen. 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu