2018 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

2018

Bestyrelsen > Generalforsamlinger

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Irene og referent: Dennis.
Irene kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet korrekt.

2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år:
Peter kunne berette om, at 2017 har været et stille år – 1 møde blev afholdt.
Snerydning har heller ikke i år været nødvendigt og pengene er sparet.
Vejen er stadig i fin form, så der er ikke asfalt på menuen lige med det samme.

3. Aflæggelse af regnskab:
Irene Laursen: Der er indtægter på 21800,-
Der har været lidt småudgifter til webside
Kassebeholdning er øget med 21359,- og således er vores kassebeholdning 116.236,48

4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet:
Vi forventer ikke udgifter ud over det sædvanlige, og muligvis snerydning.
Således forventes et resultat på 18300,- i løbet af 2018.
Regnskab og budget er godkendt.

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:
Intet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
Peter er på valg, Kirsten er på valg, Dennis er på valg.
Alle blev genvalgt

7. Valg af suppleant:
Ole genvælges som suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Irene Laursen, revisor og Herluf Andersen, revisorsuppleant genvælges.

9. Eventuelt:

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu