29.11.16 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

29.11.16

Bestyrelsen > Referater > 2016

Dagsorden
1: Sidste referat
Ingen Kommentarer

2) Nyt fra formanden
Intet nyt

3) Nyt fra Kasseren
Intet nyt

4) Næste års møder
vi mødes 2 gange om året , ellers efter behov.

5) Generalforsamling 2017
Bliver tirsdag d. 28/3-17 hos Peter 13b 19.00

6) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7) Evt
Når der skal laves vej og fortov overvejer vi at sætte nogle lamper op langs stien ved Agervej 18 da stien/fortovet er meget mørkt.
Afsnit om snerydning på forenings vejne anmodes fjernet fra vedtægterne på næstkommende generalforsamling så alle selv forestår snerydning og saltning
Kim snakker Knud Jeppesen ang vores aftale om snerydning
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu