Om os - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

Om os

Foreningen

Grundejerforeningen Agervej er hjemhørende i Vejle kommune og er geografisk placeret i Sandvad, 7300 Jelling.
Foreningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, fortove og fællesarealer på Agervej, og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen.
Agervej er nu fuldt udbygget og består af 18 parceller som alle deltager aktivt i vedligeholdelsen af de grønne arealer.
I Januar 2011 blev der blandt beboerne indkaldt til drøftelse omkring oprettelse af en grundejerforening.
Dette blev vedtaget af samtlige fremmødte hvorefter et udvalg af beboere gik i gang med at finde ud hvordan en sådan forening kunne etableres.
Januar 2012 var udvalget så nået så vidt at der kunne indkaldes til stiftende generalforsamling samt fremlægning af udvalgets arbejde herunder tilbud fra eksterne leverandører omkring en evt renovering af vejene.
Ud af 18 parceller var 12 parceller mødt frem til generalforsamlingen og foreningen var en realitet.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu