24.10.13 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

24.10.13

Bestyrelsen > Referater > 2013

Dagsorden:

1. Sidste referat
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kasseren
4. Generalforsamling 2014
5. Indkomne forslag - sendes til formanden senest d. 20.10.13.
6. Evt.
7. Næste møde1. Sidste referat:
Intet at bemærke

2. Orientering fra formanden:
Brev modtaget ang. digital postkasse. Hanne bestiller koder hos Nets NemID.
Der køres stadig med ALT for høj fart på Agervej – med alle de børn der er her, vil det kun være et spørgsmål om tid, inden nogen bliver kørt ned. Hvad kan der gøres? Hajtænder? Skilt? Direkte kontakt?

3. Orientering fra kasseren:
Er foreningens penge sikret i sparekassen, hvis den krakker? Dette undersøges.

4. Generalforsamling 2014:
Afholdes d. 12.3.2014. Morten snakker med Kollerup Skole ang. lokaler.

5. Indkomne forslag:
Ingen.

6. Evt.:
Intet.

7. Næste møde:
Peter indkalder til møde i februar. 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu