30.08.12 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

30.08.12

Bestyrelsen > Referater > 2012

Dagsorden:

1. Sidste referat
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kasseren
4. Reparation af vej - opsumering
5. "Blind vej" skilt - opsumering
6. Vedligehold fortove - mulig vedtægtsændring
7. Indkomne forslag - sendes til formanden senest d. 20.08.12.
8. Evt.
9. Næste møde


1. Sidste referat
Godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering fra formanden
Modtaget uopfordret tilbud på medlemsskab fra Parcelhusejernes Landsforening.
Dette menes ikke være aktuelt for vores forening.

3. Orientering fra kasseren
Da alle har indbetalt kontingent var der en kassebeholdning på kr. 21.600.
Deraf er der betalt:
Vejrep. kr. 11331,25
Hjemmeside m.v. kr. 322,50

4. Reparation af vej - opsumering
Fin udbedring af huller m.v.

5. "Blind vej" skilt - opsumering
Kommunen var meget villige til at komme og sætte skiltet op.
Evt. skilt med "legende børn" hører ikke under kommunen, så det skal man selv købe.

6. Vedligehold fortove - mulig vedtægtsændring
Står det beskrevet godt nok I vedtægterne at husejerne selv skal luge ukrudt og rydde sne?
Overvejes til næste møde.

7. Indkomne forslag
Ingen

8. Evt.
Flot hjemmeside (Agervej-7300.dk) men vi vil også gerne have lidt sommerbilleder på.

9. Næste møde
D. 10.01.2013. kl. 17.00 hos Jette 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu