25.04.12 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

25.04.12

Bestyrelsen > Referater > 2012

Dagsorden:

1. Sidste referat
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kasseren
4. Budgetlægning ???
5. "blind vej" skilt
6. Indkomne forslag - sendes til formanden senest d.20.04.12
7. Evt.
8. Næste møde


1. Sidste referat
Godkendt

2. Orientering fra formanden
Formanden har modtaget tilbud ang vejbelægning fra NCC - Tilbudet behandles og det blev vedtaget at reparation af Agervej sættes i gang.

3. Orientering fra kasseren
Der mangler stadig indbetaling fra 5 husstande pr 25.04.12.
Peter har omdelt en skrivelse til de 5 husstande hvori næste betalingsfrist er d. 01.05.12.
Hvis der stadig ikke kommer indbetaling fra hustanden vil der begynde at komme et rykkergebur på 50,- oveni indbetalingen (se vedtægter §6 stk 3)
Hvis der så stadig ingen indbetaling kommer fra husstanden vil Peter & Jette tage personligt kontakt til husstandene.

4. Budget
Frede tager kontakt til Knud Jeppesen ang. snerydning - prisen vil blive på 550,- + moms pr time.
Der tages kontakt til Knud Jeppesen efter behov.
Der blev afsat et beløb på 2000,- pr år til snerydning.
Til administration blev der afsat 500,- (hjemmeside & øvrige kontor artikler)
Til reparation af Agervej vil der blive afsat 10.500,-

5. "blind vej" skilt
Peter har gentagene gange forsøgt at få kontakt med Vejle kommune omkring dette - prøver igen.

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Evt.
intet at berette

8. Næste møde
d. 30.08.12 kl 17.00 hos Frede 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu