07.02.17 - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

07.02.17

Bestyrelsen > Referater > 2017

Dagsorden

1. Forberedelse af Generalforsamling 2017
Sted & tid: Tirsdag d. 28. marts kl 19.00 hos Peter – Agervej 13 B
Valg til bestyrelsen:
- Kim er på valg (genopstiller)
- Frede er på valg (genopstiller ikke)

Diskussion omkring snerydning af fortov, oplæg til omskrivning af vedtægter, nærmere Kapitel 3, stk 3. Omskrives
Fra : stk. 3. Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at grundejernes forpligtelser for Agervej omfatter vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og renholdelse af fortove.
Til : stk. 3. Grundejerforeningen er berittiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver.
stk. 4. Det påhviler grundejer og grundejer alene at sørge for snerydning og renholdelse af dennes fortov.

Forslaget stilles på næstkommende generalforsamling med henblik på at få ændret vedtægterne
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu