Dagsorden Generalforsamling - Agervej-7300

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

Dagsorden Generalforsamling

Bestyrelsen
Generalforsamling Grundejerforeningen Agervej
Torsdag d. 26.03.20 kl 19.30
Agervej 14 – Hos Irene & Kim.

Dagsorden:
Pkt 1. Valg af dirigent og referent.

Pkt 2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år.

Pkt 3. Aflæggelse af regnskab.

Pkt 4. Vedtagelse af budget samt godkendelse af regnskabet.

Pkt 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

Pkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

- Dennis er på valg (genopstiller)
- Kirsten er på valg (genopstiller)
- Peter er på valg (genopstiller)

Pkt 7. Valg af suppleant
- 1 st suppleant er på valg - Ole Genopstiller

Pkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

- Revisor er på valg – Irene genopstiller
- Revisorsuppleant – Louise opstiller

Pkt 9. Eventuelt.


Ønsker du valg til en af bestyrelsesposterne, kan du rette henvendelse til Peter – Agervej 13B

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20.03.20

Grundejerforeningen er vært ved kaffe og kage.
Vi ses – og husk at tage din nabo med
Se mere på www.agervej-7300.dk


Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Grundejerforeningen Agervej


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu